Έργα ανάδειξης του πολιτιστικού και φυσικού πλούτου των Κυκλάδων εντάσσονται στο CLLD/LEADER για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα, στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020. Τις τελευταίες ημέρες ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, υπέγραψε τις αποφάσεις ένταξης 12 έργων, που αφορούν:

1. Ανάδειξη δικτύου περιήγησης Δήμου Μήλου.

2. Ανοιχτή ψηφιακή πατριδογνωσία για μία «έξυπνη» και «ανοιχτή» Κύθνο- Πολιτιστική διαδρομή Κύθνου.

3. Ψηφιακή περιήγηση στις διαδρομές περιβαλλοντικού και αγροτικού ενδιαφέροντος της Φολεγάνδρου.

4. Ψηφιακός ξεναγός γεωπολιτισμικής κληρονομιάς Κιμώλου.

5. Διαδρομή πολιτιστικής κληρονομιάς Αμοργού.

6. Αξιοποίηση της γεωλογικής & μεταλλευτικής ιστορίας της Σερίφου με σκοπό την ανάπτυξη του γεωτουρισμού προμήθεια σήμανσης γεωπολιτισμικών διαδρομών.

7. Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτηρίων Δήμου Κέας.

8. Διεθνές φεστιβάλ εκκλησιαστικού οργάνου Άνω Σύρου.

9. Πολιτιστικές εκδηλώσεις διάσωσης και διάχυσης της λαϊκής μας μουσικής παράδοσης, του ρεμπέτικου και της βυζαντινής μουσικής.

10. Διατήρηση, αναβάθμιση και αποκατάσταση πολιτισμικών χαρακτηριστικών και προβολή παραδοσιακών μαγκανοπήγαδων στη Δημοτική Κοινότητα Βάρης.

11. Κατασκευή και λειτουργία Λαογραφικού Μουσείου Νάξου.

12. Νάξος N2K Cultour: Συνεργατικός σχεδιασμός προϊόντων φυσικού και πολιτιστικού τουρισμού.

Τα έργα εντάσσονται σε υποδράσεις του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων CLLD/LEADER» του Μέτρου 19 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER» του ΠΑΑ 2014 – 2020, στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης του τοπικού προγράμματος για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων ΑΕ.

 

ΠΗΓΗ