Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη (τηλε)συνάντηση της Εθνικής Υποδομής HIMIOFoTS, την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου. Το ενδιαφέρον ήταν εντυπωσιακό, αφού με την παρουσία τους τίμησαν την εκδήλωση περισσότεροι από 100 συμμετέχοντες, από επαγγελματικούς κλάδους, δημόσιους φορείς και υπηρεσίες που σχετίζονται με το θαλάσσιο περιβάλλον. Ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή καταγράφηκε από τους κλάδους της ιχθυοκαλλιέργειας, της ναυτιλίας και των εταιρειών απορρύπανσης. Εξίσου δυναμικό ήταν και το «παρών» από μια σειρά φορέων του δημόσιου τομέα που σχετίζονται με χάραξη πολιτικών και στρατηγικών διαχείρισης και προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Σκοπός της συνάντησης, η οποία συνδιοργανώθηκε από το ΕΛΚΕΘΕ και την Εταιρεία Συμβούλων ΑΜΒΙΟ Α.Ε., (η AMBIO παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες στις δράσεις εξωστρέφειας της υποδομής), ήταν η παρουσίαση των προϊόντων και υπηρεσιών της Θαλάσσιας συνιστώσας της εθνικής υποδομής HIMIOFoTS. Η παρουσίαση έγινε σε στοχευμένους χρήστες, ώστε να καταστεί εφικτή η καταγραφή προτάσεων βελτίωσης των υφιστάμενων προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά και να διερευνηθεί από κοινού η δυνατότητα ανάπτυξης νέων.  

Να σημειωθεί, ότι έχει προγραμματιστεί αντίστοιχη συνάντηση το 2021 για την συνιστώσα των επιφανειακών υδάτων και πιθανώς πρόσθετες συναντήσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα σε στοχευμένους χρήστες (training courses).

Στη πλαίσιο της πρώτης συνάντησης, από την ομάδα της θαλάσσιας συνιστώσας, παρουσιάστηκαν τα παρακάτω προϊόντα/υπηρεσίες της υποδομής:

 • Προσβασιμότητα στους κόμβους της υποδομής

Ανοιχτή πρόσβαση στους κόμβους του δικτύου της υποδομής σε ερευνητικές ομάδες και πιθανούς χρήστες, μέσω ενός ολοκληρωμένου πλαισίου πρόσβασης, το οποίο βασίζεται σε δοκιμασμένες πρακτικές (best practices) από άλλα διεθνή δίκτυα (πχ., NEPTUNE, DONET, ΗΥΜΕΧ), αξιοποιώντας την εμπειρία αντίστοιχων πρωτοβουλιών, τόσο σε ευρωπαϊκή όσο και σε παγκόσμια κλίμακα. Ο κανονισμός προσβασιμότητας και οι φόρμες πρόσβασης είναι διαθέσιμοι μέσω της ιστοσελίδας του HIMIOFoTS (https://www.himiofots.gr/el/prosvasimotita)   

 • Υπηρεσία πρόγνωσης της διασποράς πετρελαιοκηλίδων για τις ελληνικές θάλασσες και Υποστηρικτικές υπηρεσίες Έρευνας & Διάσωσης

 • Προγνωστικά προϊόντα
 • Προϊόντα και υπηρεσίες του συστήματος «Δάρδανος»

 • Υπηρεσίες παρακολούθησης παράκτιας ζώνης
 • Δεξαμενή δοκιμών για πλωτές κατασκευές ανοικτής θαλάσσης (offshore experimental tanks)

Ακολουθούν αναλυτικά οι θεματικές παρουσιάσεις που ακούστηκαν στη συνάντηση, και είναι διαθέσιμες στη σελίδα της υποδομής http://www.himiofots.gr/el:

 • HIMIOFoTS – Ελληνικό Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης, Πρόγνωσης και Τεχνολογίας των Θαλασσών και των Επιφανειακών Υδάτων (Λεωνίδας Περιβολιώτης, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛΚΕΘΕ)
 • Η θαλάσσια συνιστώσα της υποδομής Δυνατότητες, προϊόντα και
  υπηρεσίες – Το σύστημα ΠΟΣΕΙΔΩΝ
  (Γεράσιμος. Κορρές, Διευθυντής Ερευνών ΙΩ/ΕΛΚΕΘΕ, Συντονιστής Ομάδας Αριθμητικών Προγνώσεων ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ)
 • Υπηρεσία πρόγνωσης της διασποράς πετρελαιοκηλίδων για τις ελληνικές θάλασσες

(Παρασκευή Μπουρμά, Τομέας Επιχειρησιακής Ωκεανογραφίας, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας ΕΛΚΕΘΕ)

 • Τηλεμετρική παρακολούθηση της θαλάσσιας κυκλοφορίας της επιφάνειας, Σύστημα highfrequency radar «ΔΑΡΔΑΝΟΣ» (Καθ. Βασίλης Ζερβάκης, Εργαστήριο Φυσικής και Χημικής Ωκεανογραφίας, Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου)
 • Παρακολούθηση Παράκτιας Ζώνης Εφαρμογή Και Αναβάθμιση Σχετικών Μεθοδολογιών, Πρωτοκόλλων Και Πολιτικών Διαχείρισης (Καθ. Μάνος Δασενάκης, Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ)
 • Εργαστήριο Ναυτικής και Θαλάσσιας Υδροδυναμικής ΕΜΠ – Δυνατότητες και προσφερόμενες υπηρεσίες (Γιώργος Κατσαούνης, Ναυπηγός Mηχανολόγος Μηχ/κός ΕΝΘΥ ΕΜΠ)

Στην υποδομή συμμετέχουν όλοι σχεδόν οι ελληνικοί ερευνητικοί και ακαδημαϊκοί φορείς που ασχολούνται με το θαλάσσιο περιβάλλον και τα επιφανειακά ύδατα και συντονίζεται από το Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας του ΕΛΚΕΘΕ.                                                                                             

Συμμετέχοντες φορείς:

 • Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ
 • Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • Τμήμα Χημείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
 • Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Ηπείρου
 • Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
 • Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών
 • Τμήμα Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ
 • Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων, ΕΛΚΕΘΕ

Για κάθε νέο σχετικά με την υποδομή HIMIOFoTS μπορείτε να επισκέπτεστε τα Νέα και τις Δράσεις στην ιστοσελίδα του έργου.  http://www.himiofots.gr/el/news-events

 Η Δομή έχει ενταχθεί στη Δράση «Ενίσχυση Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020), με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης),  με προϋπολογισμό 3.991.975,10ευρώ, Θεματικός τομέας RIS: Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη 

HIMIOFoTS: Ελληνικό ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης, πρόγνωσης και τεχνολογίας Θαλασσών και επιφανειακών υδάτων

ΠΗΓΗ