Σήμερα, Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2020, καταβάλλονται από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) τα εξής επιδόματα και παροχές:

  •     η 4η διμηνιαία δόση του Επιδόματος Παιδιού Α21
  •     το Επίδομα Γέννησης -τα Προνοιακά Αναπηρικά και Διατροφικά Επιδόματα
  •     Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα – ΚΕΑ
  •     το Επίδομα Ενοικίου (Στέγασης)
  •     το Στεγαστικής Συνδρομής
  •     το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων
  •     η «Σύνταξη Υπερηλίκων του ν. 1296/1982»
  •     το Επίδομα Ομογενών «Συνεισφορά Δημοσίου του ν. 4605/2019»

ΠΗΓΗ