Μέχρι και την Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, έχουν διορία οι ενδιαφερόμενοι για να υποβάλουν αίτηση για το διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Επιχειρηματικότητα & συμβουλευτική στην αγροτική ανάπτυξη». Το τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης και το τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών συνεργάζονται για την υλοποίηση του μεταπτυχιακού.

Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η κάλυψη των σημαντικών ελλείψεων που παρατηρούνται στην αγορά εργασίας (εγχώρια και διεθνή), όσον αφορά επιστήμονες/στελέχη γεωργικών επιχειρήσεων, εταιρειών παροχής συμβουλών και οργανισμών παροχής αντίστοιχων υπηρεσιών στη γεωργία, με ουσιαστικές γνώσεις οικονομίας, διοίκησης και της διαδικασίας παραγωγής στον πρωτογενή τομέα.

Παράλληλα, το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στοχεύει στην ανάδειξη νέων επιστημόνων, που θα ασχοληθούν ενεργά με τα προαναφερόμενα ερευνητικά αντικείμενα.

Το πρόγραμμα σπουδών του ΔΠΜΣ είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε οι φοιτητές, αφού αποκτήσουν τις απαραίτητες βασικές γνώσεις κατά τη διάρκεια του α’ εξαμήνου, να διαμορφώσουν μόνοι τους, και ανάλογα με τον τομέα ενδιαφέροντός τους, το υπόλοιπο πρόγραμμα σπουδών που θα παρακολουθήσουν.

Source link