Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή: Αναζήτηση επαγγελματιών αγροτών για συνεκμετάλλευση του Αγροκτήματος «Ζάννας»

Επαγγελματίες αγρότες της περιοχής του Δήμου Χαλκηδόνας Θεσσαλονίκης, καλεί η Αμερικανική Γεωργική Σχολή προκειμένου να καταθέσουν πρόταση – προσφορά για την συνεκμετάλλευση του Εκπαιδευτικού κι Ερευνητικού Αγροκτήματος «Ζάννας», το οποίο αναπτύσσεται πλησίον του Βαλτοχωρίου.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα https://www.afs.edu.gr/dyn/userfiles/files/Zannas.pdf με καταληκτική ημερομηνία αποστολής αίτησης ή επιστολής την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 15:00.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή (www.afs.edu.gr) είναι ένας μη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός οργανισμός με συνεχή κι επιτυχή παρουσία στην Ελλάδα από το 1904. Η αποστολή του είναι η παροχή αγροτικής εκπαίδευσης σε μαθητές, σπουδαστές κι ενήλικες όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, με θεωρητικά και πρακτικά μέσα στους τομείς της πρωτογενούς αγροτικής παραγωγής, της διοίκησης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, της μεταποίησης κι εμπορίας αγροτικών προϊόντων και της εφαρμοσμένης έρευνας. 

Προκειμένου να αξιοποιηθεί το Εκπαιδευτικό κι Ερευνητικό Αγρόκτημα «Ζάννας» που βρίσκεται στην περιοχή Βαλτοχωρίου του Δήμου Χαλκηδόνας Θεσσαλονίκης, για:

 • Την επίδειξη εφαρμογής των γεωργικών πρακτικών παραγωγής σε πραγματική κλίμακα, στους μαθητές και σπουδαστές της, ώστε να αποκτήσουν την πρακτική εμπειρία κι εποπτεία της αγαθούς επιχειρηματικής γεωργικής εκμετάλλευσης
 • Να αποκομίσει έσοδα που θα αξιοποιηθούν στην ενίσχυση του εκπαιδευτικού κι ερευνητικού της σκοπού κι έργου

ΖΗΤΑ την εκδήλωση ενδιαφέροντος συνεκμετάλλευσης του Εκπαιδευτικού κι Ερευνητικού Αγροκτήματος «Ζάννας» από επαγγελματίες γεωργούς της περιοχής του Δήμου Χαλκηδόνας που επιθυμούν να συνεργαστούν με την Αμερικανική Γεωργική Σχολή για την επιτέλεση των παραπάνω σκοπών.

Οι υποψήφιοι πρέπει να:

 • Διαθέτουν τον κατάλληλο νόμιμο μηχανολογικό εξοπλισμό για τη καλλιέργεια περίπου 800 στρεμμάτων φυτών μεγάλης καλλιέργειας
 • Διαθέτουν το κατάλληλο νόμιμο εξοπλισμό για φόρτο-εκφορτώσεις μηχανημάτων, εφοδίων και παραγωγής
 • Ακολουθούν τις οδηγίες της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής για την επιμελή κι έγκαιρη προετοιμασία των αγρών, τις απαιτούμενες καλλιεργητικές φροντίδες και τη συγκομιδή
 • Προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προστασίας του περιβάλλοντος σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες της περιοχής, εφαρμόζοντας τους κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, σύμφωνα με τις οδηγίες της Σχολής
 • Είναι εξοικειωμένοι με συστήματα διασφάλισης ποιότητας
 • Να εφαρμόζουν όλα τα πρότυπα Agro 2-1 & 2-2 που απαιτούνται από την Αμερικανική Γεωργική Σχολή

Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει απαραίτητα να: 

 • Είναι κατά κύριο επάγγελμα γεωργοί
 • Έχουν εκπληρωμένες τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις
 • Έχουν καθαρό ποινικό μητρώο
 • Προσκομίσουν φορολογική ενημερότητα

Προτεραιότητα θα δοθεί σε απόφοιτο, ή/και σε γονείς μαθητή – σπουδαστή της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτηση ή την επιστολή ενδιαφέροντος με τις προσφορές τους μέχρι την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020 κι ώρα 15:00, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected], είτε σε κλειστό φάκελο με συστημένη επιστολή, είτε με courier με θέμα: Προσφορά για το Εκπαιδευτικό κι Ερευνητικό Αγρόκτημα «Ζάννας», Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Αμερικανική Γεωργική Σχολή, Μ. Αντύπα 54, Τ.Θ. 60097, 570 01 Θέρμη.

Για περισσότερες πληροφορίες στον Προϊστάμενο Φυτικής Παραγωγής της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, κ. Ιωάννη Γκατζώλη (2310492808).

Source link