Με αφορμή δημοσιεύματα των προηγούμενων ημερών στη βάση ανυπόγραφου κειμένου “εργαζομένων στον ΟΠΕΚΕΠΕ”, με περιεχόμενο τις κρίσεις των επικεφαλής των θέσεων ευθύνης στις οργανικές μονάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα ανακριβή σχόλια που τα συνόδευσαν κατά την αναπαραγωγή τους, η Διοίκηση του Οργανισμού επισημαίνει τα ακόλουθα:

1.Η νέα Διοίκηση, μόλις ανέλαβε στις 25 Νοεμβρίου 2019,διαπίστωσε ότι παράτυπα δεν είχαν γίνει κρίσεις προϊσταμένων και διευθυντών για οκτώ ολόκληρα χρόνια στον Οργανισμό, αφού οι τελευταίες κρίσεις είχαν γίνει το 2011, οπότε και κίνησε άμεσα την προβλεπόμενη από τον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού διαδικασία, για λόγους διαφάνειας, παροχής ίσων ευκαιριών υπηρεσιακής εξέλιξης και προστασίας των ίδιων των εργαζομένων, αλλά και του έργου που επιτελεί ο Οργανισμός,  με την καταβολή κοινοτικών ενισχύσεων περίπου 3 δις ευρώ ετησίως σε δικαιούχους παραγωγούς-αγρότες.

2.Σε ότι αφορά στο θέμα της εύρυθμης λειτουργίας του Οργανισμού και συνεπώς στην ομαλή καταβολή των επιδοτήσεων στους Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφους, τα αντανακλαστικά των προηγούμενων Διοικήσεων, αλλά και των Πολιτικών Προϊσταμένων τους, ευαισθητοποιήθηκαν μέχρι του σημείου της απλής τοποθέτησης Προϊσταμένων στις θέσεις που για οποιοδήποτε λόγο έμεναν κενές, παρακάμπτοντας όμως την ενδεδειγμένη και προβλεπόμενη διαδικασία των κρίσεων. Επιπρόσθετα, η προαναφερόμενη ελλειμματικότητα διευρύνθηκε κι από το γεγονός ότι η παρούσα Διοίκηση δεν παρέλαβε ούτε τις αξιολογήσεις των Διευθυντών, οι οποίες αποτελούν και μια αποτύπωση της ποιότητας του έργου τους, δυσκολεύοντας ακόμα περισσότερο το έργο της ορθής, δίκαιης και ισόρροπης επεξεργασίας της στελεχιακής ανθρωπογεωγραφίας του Οργανισμού. Εύλογα αναρωτιέται λοιπόν κάποιος, αν κατά το παρελθόν υπήρξε καταγραφή κακώς κειμένων ή αντίστοιχη επιστολή, διαμαρτυρίας ή καταγγελίας, της ανώνυμης «Ομάδας Εργαζομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ» ή μήπως αυτοί κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών επωφελούνταν της κατάστασης, σε βάρος της αγωνιστικότητας και της ηχηρής φωνής κατά των «κακώς κειμένων» στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

3.Παρ’όλα αυτά και παράλληλα με την απρόσκοπτη λειτουργία των διαδικασιών πληρωμής, σε πρωτόγνωρα αντίξοες συνθήκες λόγω κορωναϊού, η παρούσα Διοίκηση προχώρησε με ζήλο, κόπο και υψηλό αίσθημα ευθύνης, στοιχεία απαραίτητα για την άσκηση της Δημόσιας Διοίκησης, αλλά και της Διαχείρισης Ανθρώπινων πόρων, με ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά και κρίσιμο έργο, στην αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων για τις θέσεις ευθύνης. Οι κρίσεις και τοποθετήσεις των προϊσταμένων διενεργήθηκαν με απόλυτη νομιμότητα και σύμφωνα με τον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού του Οργανισμού και τα κριτήρια που προβλέπονται και με γνώμονα και σκοπό την ανάδειξη των πιο κατάλληλων και ικανών να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις απαιτήσεις κάθε θέσης. Η Διοίκηση είναι περήφανη για αυτή την επαναφορά της ομαλότητας και των δημοκρατικών εξελίξεων στον Οργανισμό. Παραμένει, βεβαίως, ανοικτή σε κάθε κριτική, αλλά και έλεγχο, πολύ δε περισσότερο σε αυτόν των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, παρέχοντας διευκρινήσεις και απαντήσεις ακόμη και σε αυτούς που σκόπιμα καταγγέλλουν ανυπόγραφα.

4.Σε αντίθεση με τα όσα παρατίθενται στο κείμενο της καταγγελίας, η σημερινή Διοίκηση του Οργανισμού θεωρεί και αντιμετωπίζει ισότιμα όλους τους υπαλλήλους που υπηρετούν στον Οργανισμό και τους κρίνει με βάση το έργο τους και την απόδοσή τους σε αυτόν, ανεξάρτητα από το ποια ήταν η προηγούμενη υπηρεσία ή εργασιακή τους ενασχόληση. Ο στιγματισμός που επιχειρείται για συγκεκριμένους υπάλληλους με πρόσχημα και μόνο ότι προέρχονται π.χ. από το ΥΠΑΑΤ ή την ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε. ή το Ελαιόλαδο ή τον Καπνό, προσβάλλει το εργασιακό δικαίωμα και την ισονομία τους και παραπέμπει στην καθεστωτική νοοτροπία που ορισμένοι είχαν αναπτύξει ,θεωρώντας ότι είναι υπεράνω των υπολοίπων και οι διαδικασίες αξιολόγησης δεν τους αφορούν.

Η νέα Διοίκηση του Οργανισμού θα συνεχίσει το έργο το οποίο της έχει ανατεθεί απαρέγκλιτα, προχωρά γρήγορα και μεθοδικά στην «αραχνιασμένη» σε συρτάρια αναδιάρθρωση του Οργανισμού υπό το φως των νέων συνθηκών, εξελίξεων και απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε αγαστή συνεργασία με τον Σύλλογο Εργαζομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος και αποτελεί το θεσμικά ορισμένο και δημοκρατικά εκλεγμένο όργανο εκπροσώπησης των εργαζομένων, έχοντας ως στόχους τον εκσυγχρονισμό του Οργανισμού, τη διασφάλιση της δίκαιης και ισότιμης μεταχείρισης των δικαιούχων γεωργών και εν τέλει την αξιόπιστη και ομαλή καταβολή των ενισχύσεων.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.ΟΠΕΚΕΠΕ

Δρ. Γρηγόριος Νικ. Βάρρας

ΠΗΓΗ