Από τις 12/09/2020 έως τις 16/09/2020 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 2.865.876,12 €. Αφορούν πληρωμές σε εκτατική κτηνοτροφία, μέτρο 09, μέτρο 16, πρόωρη συνταξιοδότηση, ανειλημμένες υποχρεώσεις κ.α.

Δείτε εδώ τις πληρωμές.

ΠΗΓΗ