Όπως επισημαίνει, οι εν λόγω ενισχύσεις πιστώνονται σταδιακά από την προηγούμενη Παρασκευηή στους λογαριασμούς των δικαιούχων.

Με την πληρωμή αυτή, ο Οργανισμός ολοκληρώνει τις πληρωμές για τις αιτήσεις 2019, έχοντας καταβάλλει συνολικά το ποσό των περίπου 2 δισ. ευρώ.

Αναλυτικά οι πληρωμές έχουν ως εξής:

Σημειώνεται πως οι γεωργοί μπορούν να ενημερώνονται με τους τρόπους που έχουν αναφερθεί σε προηγούμενες αντίστοιχες ανακοινώσεις καθώς και στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

agro24.gr

Source link