Μεγάλο ήταν το ποσοστό των πανεπιστημιακών σχολών στις οποίες οι υποψήφιοι εισήλθαν με μόρια λιγότερα των 10.000, μετά την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα πανεπιστήμια την Παρασκευή 28/8. Ανάμεσα στις σχολές που διαμόρφωσαν βάσεις κοντά στο δέκα ή και λιγότερο βρίσκονται και τμήματα που αφορούν τις γεωπονικές σπουδές σε όλη την Ελλάδα. Συγκεκριμένα, στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, οι βάσεις εισαγωγής διαμορφώθηκαν ως εξής:

Γεωπονικές Σχολές στην περιφέρεια

Σε αρκετά χαμηλά επίπεδα κινήθηκαν οι βάσεις στις γεωπονικές σχολές σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Η βάση στο Τμήμα Γεωπονίας-Αγροτεχνολογίας στη Λάρισα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διαμορφώθηκε στα 7.650 μόρια και στο Τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος στον Βόλο διαμορφώθηκε στα 6.550 μόρια.

Στα 10.275 μόρια διαμορφώθηκε η βάση για το Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος στον Βόλο. Ακόμα χαμηλότερα, όμως, κινήθηκαν οι βάσεις για τα Τμήματα Γεωπονίας σε πόλεις όπως η Άρτα, η Αμαλιάδα η Φλώρινα. Συγκεκριμένα:

Τέλος, στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης στην Ορεστιάδα η βάση έφτασε τα 3.825 μόρια, ενώ στο Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος στο Καρπενήσι υπήρχε υποψήφιος που εισήχθη με μόλις 625 μόρια.

Source link