Λίγο περισσότερα από 300.130 στρέμματα γης υψηλής παραγωγικότητας σε ολόκληρη την Επικράτεια της χώρας θα μπορέσουν να φιλοξενήσουν φωτοβολταϊκούς σταθμούς, σύμφωνα με την κατανομή ανά περιφερειακή ενότητα που προκύπτει από σχετική ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε πρόσφατα.

Παράλληλα διευκρινίζεται πως γήπεδα χαρακτηρισμένα μερικώς ως αγροτική γη και μερικώς ως δασική για παράδειγμα, θεωρείται ότι ο σταθμός εγκαθίσταται στο σύνολό του σε αγροτική γη.

Η συγκεκριμένη ΚΥΑ έρχεται να ορίσει παράλληλα τα μέγιστα όρια συνολικής ισχύος των σταθμών ανά περιφερειακή ενότητα, ενώ ξεκαθαρίζει πως για τον υπολογισμό τυχόν υπέρβασης του μέγιστου ορίου συνολικής ισχύος φωτοβολταϊκών σταθμών σε αγροτική γη δεν συμπεριλαμβάνεται φωτοβολταϊκός σταθμός που εγκαθίσταται σε χορτολιβαδική έκταση και φωτοβολταϊκός σταθμός που εγκαθίσταται σε έκταση που έχει χαρακτηριστεί πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4643/2019 ως έκταση για εξόρυξη και εκμετάλλευση λιγνίτη ακόμα και αν αυτή ήθελε χαρακτηριστεί αγροτική γη.

Υπενθυμίζεται πως τα όρια κάλυψης ορίζονται ως εξής:

όριο 0,5% επί του συνόλου των καλλιεργούμενων εκτάσεων ανά Περιφερειακή Ενότητα για την Περιφέρεια Αττικής και τις νησιωτικές περιφέρειες και

όριο 1% επί του συνόλου των καλλιεργούμενων εκτάσεων ανά Περιφερειακή Ενότητα για τις λοιπές περιφέρειες και τυπική στρεμματική κάλυψη ίση με 16 στρέμματα ανά εγκατεστημένο MW φωτοβολταϊκού σταθμού.

Η ΚΥΑ και ο πίνακας με το μέγιστο όριο συνολικής ισχύος φωτοβολταϊκών σταθμών σε αγροτική γη εντός του οποίου είναι επιτρεπτή η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ≤1MW σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται ή καθορίζονται ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας ανά Περιφερειακή Ενότητα είναι διαθέσιμα εδώ.

Source link