«Οι παρατρεχάμενοι και οι λοιποί που θέλουν να δημιουργούν μισθοδοτούμενες θέσεις για τους πολιτευόμενους και όχι για τους πολίτες, δεν έχουν θέση στη σύγχρονη εποχή», είναι το μήνυμα της ΠΟΓΕΔΥ, η οποία τονίζει στην ανακοίνωσή της ότι ο έλεγχος των τροφίμων και το παραεμπόριο με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς 625 και 633 είναι αρμοδιότητα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και κανενός άλλου.

Ειδικότερα:

Η απάτη στον τομέα των τροφίμων αποτελεί ένα φαινόμενο που περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δόλιων και παραπλανητικών πρακτικών, οι οποίες δεν περιορίζονται αποκλειστικά και μόνο στο τρόφιμο, αλλά αναφέρονται σε όλο το φάσμα της αγροτοδιατροφικής αλυσίδας και είναι απολύτως συνδεδεμένη με την ασφάλεια σε όλη την έκταση αυτής της αλυσίδας. Πρακτικές, όπως η παραχάραξη, η νόθευση εγγράφων και προϊόντων ή η παραπλανητική επισήμανση σε μια διεθνοποιημένη αγορά τροφίμων, αφενός έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα και αφετέρου απειλούν την ακεραιότητα κάθε σταδίου της αγροτοδιατροφικής αλυσίδας αλλά και το «Ελληνικό brand». Η απάτη, ενδέχεται, να εγκυμονεί κινδύνους για τη Δημόσια υγεία όταν οδηγεί σε μη ασφαλή τρόφιμα. Σε κάθε περίπτωση, όμως, επιφέρει οικονομικές απώλειες, τόσο για τους καταναλωτές, όσο και τις επιχειρήσεις, κλονίζοντας την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.

Το Υπ.Α.Α.Τ. κάνει πράξη τον τίτλο του, τόσο ως προς το «Αγροτικής Ανάπτυξης» όσο και ως προς το «και Τροφίμων» εφόσον προβαίνει σε «καθετοποίηση» των αρμοδιοτήτων του για κάθε παράμετρο των τροφίμων, συμπεριλαμβανομένης της ορθής εμπορίας. Ο πάλαι ποτέ έλεγχος για τις ορθές εμπορικές πρακτικές, είναι την σημερινή εποχή απολύτως συνυφασμένος και ενοποιημένος με τον έλεγχο για την ασφάλεια των τροφίμων.

Το Υπ.Α.Α.Τ. μέσω της οργάνωσης και του σχεδιασμού των επισήμων ελέγχων των τροφίμων και στον τομέα των δόλιων πρακτικών και νοθείας, ακολουθεί τις βέλτιστες πρακτικές άλλων Κρατών-Μελών της Ε.Ε. όπου ο έλεγχος για τα τρόφιμα ως προς κάθε παράμετρο είναι αντικείμενο ενός και μοναδικού Φορέα.

Παρεμβάσεις από αναρμόδια Υπουργεία τα οποία ως υποστηρικτές Δομές και όχι Θεσμικές προσπαθούν να δικαιολογήσουν το ρόλο τους στον έλεγχο των τροφίμων, στην υγεία του καταναλωτή και στο παραεμπόριο με πρακτικές και τακτικές παλαιοκομματικών νοοτροπιών ανήκουν οριστικά στο παρελθόν και είναι υποχρεωμένοι να το δεχτούν την στιγμή που ο έλεγχος των τροφίμων και το παραεμπόριο με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς 625 και 633, Oρίζουν ότι Αρμόδια Αρχή είναι το Υπ.Α.Α.Τ. με τις Γενικές του Δ/νσεις, τον ΕΦΕΤ και τις ΔΑΟΚ.

Η ΠΟΓΕΔΥ όπως πάντα θα είναι ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ της σωστής εφαρμογής των Αρμόδιων Aρχών που είναι οι Γεωτεχνικές Δομές στο Υπ.Α.Α.Τ. στις ΔΑΟΚ και στον ΕΦΕΤ.


ΟΙ ΠΑΡΑΤΡΕΧΑΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΘΕΣΗ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ.

 

 

 Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ 
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter

Source link