Σε 422 ανέρχονται οι δικαιούχοι που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα αντιχαλαζικής προστασίας δενδροκαλλιεργειών που χρηματοδοτεί ο ΕΛΓΑ. Με βάση την απόφαση του οργανισμού οι δικαιούχοι θα λάβουν συνολικές ενισχύσεις περί τα 6 εκατ. Το κονδύλι καλύπτεται από τον προϋπολογισμό ύψους 12,5 εκατ. του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

ΠΗΓΗ