Από τις 09/07/2020 έως τις 17/07/2020 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 8.135.016,84 €. Αφορούν πληρωμές σε ΟΣΔΕ παλαιότερων ετών, μέτρο 16, βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, επιστροφές εισφοράς στη ζάχαρη, ανειλημμένες υποχρεώσεις κ.α 

Δείτε εδώ τις πληρωμές.

ΠΗΓΗ