Η παροχή διεπιστημονικής εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου σε φυσικά, κοινωνικά και οικονομικά θέματα εναλλακτικών μορφών γεωργίας, όπως είναι η αειφόρος γεωργία, είναι το αντικείμενο του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών «Αειφόρος γεωργία και επιχειρήσεις» του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας, του μοναδικού Ελληνικού Δημόσιου Αγγλόφωνου πανεπιστημίου της Ελλάδας.

Το αντικείμενο του προγράμματος άπτεται στη δημιουργία, στην ανάπτυξη, στη λειτουργία και στη διοίκηση καινοτόμων και ανταγωνιστικών γεωργικών μονάδων κάθε κλίμακας και οργανώνεται σε γνωσιακό επίπεδο από το μοντέλο της καθετοποιημένης γεωργικής επιχείρησης από την πρωτογενή παραγωγή, δηλαδή αγροτικών προϊόντων, μέχρι την οικονομική προώθηση και διάθεσή τους στους καταναλωτές.

Τα οφέλη που θα αποκομίσει κάθε φοιτητής από το πρόγραμμα είναι τα εξής:

 Υψηλή εξειδίκευση και διεπιστημονική κατάρτιση σε ζητήματα που άπτονται εναλλακτικών και ευεπίφορων μορφών γεωργίας.

 Συγχρονισμός των γνώσεων και των δεξιοτήτων με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, ενίσχυση του επαγγελματικού προφίλ και βελτίωση των προοπτικών απασχόλησης είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε ως ετεροαπασχολούμενοι.

✱ Ενδυνάμωση της υφιστάμενης εργασιακής θέσης σε οργανισμούς, φορείς και επιχειρήσεις που σχετίζονται με τη γεωργία και τη διάνοιξη νέων επαγγελματικών οριζόντων.

 Φοίτηση στο μοναδικό δημόσιο αγγλόφωνο πανεπιστήμιο της Ελλάδας και ανάπτυξη του γλωσσικού γραμματισμού.

 Διδασκαλία από κορυφαίους ακαδημαϊκούς ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων και δυνατότητα συνεργασίας σε ερευνητικό επίπεδο ή ακόμη και συνέχισης των ακαδημαϊκών σπουδών σε επίπεδο διδακτορικού.

Προθεσμία υποβολής αίτησης

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει την αίτησή του καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Ωστόσο, προτείνεται η υποβολή της αίτησης να πραγματοποιείται το συντομότερο δυνατόν, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος κατάληψης των θέσεων στο πρόγραμμα. Τα μαθήματα ξεκινούν κάθε Οκτώβριο.

Source link