ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΙΤΕ ΣΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΤΑ ISO/IEC 17024

ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 600€

 

Ο  ΣΕΒΕ – Σύνδεσμος Εξαγωγέων έχει αναλάβει την υλοποίηση δύο προγραμμάτων κατάρτισης και πιστοποίησης στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας 02 «Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις».

Πιο συγκεκριμένα, τα προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, απευθύνονται σε απασχολούμενους στον Ιδιωτικό Τομέα της Οικονομίας.

Σας προσκαλούμε την Πέμπτη 16 Ιουλίου και ώρα 18.00 στο Επιμελητήριο Εβρου στην Αλεξανδρούπολη για να ενημερωθείτε.

ΠΗΓΗ