Σειρά από προτάσεις για μελέτη και υλοποίηση εγγειοβελτιωτικών έργων, κατέθεσε ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου, στη Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.

Συγκεκριμένα, και μετά από την εξέλιξη της υπογραφής σύμβασης για την κατασκευή των αρδευτικών δικτύων του Οροπεδίου Λασιθίου, η Δημοτική Αρχή προτείνει, λαμβάνοντας υπόψη τις άμεσες ανάγκες για υποδομές άρδευσης του δυτικού κάμπου, να ενταχθεί στο «Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης Αγροπεριβαλλοντικών Υποδομών», η μελέτη και η κατασκευή λιμνοδεξαμενής στο δυτικό κάμπο του οροπεδίου Λασιθίου καθώς και των δικτύων της προϋπολογισμού 6.000.000 ευρώ.

Επίσης ζητά την ανόρυξη δύο γεωτρήσεων, έργο 400.000, καθώς και τον καθαρισμό και συντήρηση των αποστραγγιστικών δικτύων, οι λεγόμενες «Λίνιες», που κατασκευάστηκαν επί Ενετών, σε όλη την έκταση του Οροπεδίου Λασιθίου, ποσού 4.000.000 ευρώ .

Source link