Συνέντευξη στον Αντώνη Ανδρονικάκη

Ο αγροτικός κόσμος καλείται να αναλάβει ρυθμιστικό ρόλο στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, στη μετά covid-19 εποχή. Και αυτό απαιτεί να εκσυγχρονιστεί, για να γίνει ακόμα πιο ανταγωνιστικός στις διεθνείς αγορές.

Η υπό διαμόρφωση Κοινή Αγροτική Πολιτική της επόμενης περιόδου 2021- 2027 αλλάζει τα δεδομένα στον αγροτικό χάρτη της Ευρώπης, καθώς δίνει προτεραιότητα στη δράση για το κλίμα. Ο Ευρωπαίος αγρότης καλείται να υιοθετήσει τη νέα στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο». Και ο Έλληνας αγρότης πρέπει να δει το μέλλον και να προσαρμοστεί στη σύγχρονη τεχνολογία. Το μέσο είναι το τρέχον Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και τα εν εξελίξει Σχέδια Βελτίωσης. Η Τράπεζα Πειραιώς αποτελεί τον μεγαλύτερο στρατηγικό χρηματοδότη του αγροτικού τομέα. Κυρίαρχες πολιτικές της για το τρέχον έτος τα Σχέδια Βελτίωσης, οι ΑΠΕ και η στήριξη των Ομάδων Παραγωγών, όπως μας αναλύει σε συνέντευξή του στην «ΥΧ», ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής Αγροτικής Τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς, Αλκιβιάδης Αλεξάνδρου. Ο αγροδιατροφικός τομέας αποτελεί κεντρικό πυλώνα της Εμπορικής Τραπεζικής της και τον στηρίζει έμπρακτα μέσα από το καινοτόμο πρόγραμμα Συμβολαιακής Τραπεζικής, το οποίο υλοποιείται από το 2013.

Μπορεί ο αγροτικός τομέας να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας;

Ας δούμε τα δεδομένα που έχουμε, ξεκινώντας από την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, τον χάρτη βιωσιμότητας της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια οικονομία που μετατρέπει τις κλιματικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις σε ευκαιρίες. Κι εδώ μπορούμε να μιλήσουμε μόνο για μια σύγχρονη γεωργία, οικονομικά βιώσιμη και περιβαλλοντικά ασφαλή.

Για ένα δίκαιο, υγιεινό και φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα τροφίμων. Για μια στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» μέσα από τη συνένωση ομάδων των αγροτών. Ο Ευρωπαίος, ο Έλληνας αγρότης, αποτελεί βασικό παράγοντα υλοποίησης της πολιτικής αυτής. Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ΚΑΠ της περιόδου 2021-2027 ορίζουν ότι τουλάχιστον το 40% του συνολικού προϋπολογισμού της κοινής γεωργικής πολιτικής θα συμβάλει στη δράση για το κλίμα.

Στο κοντινό μέλλον, η στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» θα τονώσει τη βιώσιμη κατανάλωση τροφίμων και θα προωθήσει οικονομικά προσιτά υγιεινά τρόφιμα για όλους.

Πώς βλέπετε να υλοποιείται;

Η απόφαση ανήκει στον αγροτικό κόσμο. Και το λέω αυτό γιατί ο αγροτικός κόσμος είναι εκείνος που πρέπει να κάνει το μεγάλο βήμα. Να προσαρμοστεί στη σύγχρονη τεχνολογία και να υιοθετήσει λύσεις, όπως την ευφυή γεωργία, την ορθολογική χρήση γεωργικών εισροών, την ορθολογική επιλογή μηχανημάτων, τη χρηστή χρήση κεφαλαίου, την πλήρη αξιοποίηση της καλλιεργήσιμης γης. Παράλληλα, να διατηρήσει τους εδαφικούς πόρους και να αξιοποιήσει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Ο αγροτικός κόσμος πρέπει να ανοίξει τις πόρτες του και να δει το μέλλον μέσα από συνεργατικά σχήματα, για να έχει ισχυρή διαπραγματευτική ικανότητα, να προχωρήσει σε στοχευμένο μάρκετινγκ και εντέλει να κερδίσει σε οικονομία κλίμακας. Αν θέλουμε να ανεβούμε στο τρένο της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας απαιτείται εγρήγορση. Ο αγροτικός τομέας καλείται να αναλάβει ρυθμιστικό ρόλο και κυρίως να είναι έτοιμος, δηλαδή να εκσυγχρονιστεί, να γίνει πιο ανταγωνιστικός.

Ποιος είναι ο ρόλος της Τράπεζας Πειραιώς;

Ο αγροδιατροφικός τομέας αποτελεί κεντρικό πυλώνα της Εμπορικής Τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία είναι και ο μεγαλύτερος στρατηγικός χρηματοδότης του τομέα αυτού, γεγονός που αποτυπώνεται ξεκάθαρα και στην Agenda 2023. Κυρίαρχες πολιτικές της Αγροτικής Τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς για το τρέχον έτος είναι τα Σχέδια Βελτίωσης, οι ΑΠΕ και η στήριξη των Ομάδων Παραγωγών. Άλλωστε, από το 2013, η Τράπεζα Πειραιώς υλοποιεί και διαρκώς αναπτύσσει το καινοτόμο πρόγραμμα Συμβολαιακής Τραπεζικής, μέσα από το οποίο στηρίζει έμπρακτα τον αγροδιατροφικό τομέα.

Πώς στηρίζετε τους παραγωγούς και τις επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα;

Μέσα από τη Συμβολαιακή Τραπεζική, ενισχύονται συνεργασίες και συνέργειες μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών της αλυσίδας αξίας του τομέα αυτού. Η στήριξή μας επεκτάθηκε πρόσφατα και στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα στις διεθνείς αγορές μέσα από το πρόγραμμα της Εξαγωγικής Συμβολαιακής. Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε επιχειρήσεις και αγροτικούς συνεταιρισμούς, που είτε εξάγουν ήδη και θέλουν να μεγεθύνουν τη δραστηριότητά τους, είτε δεν έχουν εξαγωγική δραστηριότητα και επιθυμούν να αποκτήσουν παρουσία στην παγκόσμια αγορά.

Μιλώντας για συνέργειες, πώς τις ενισχύετε;

Η συνεργασία αποτελεί δύναμη και παράγοντα ανάπτυξης στον αγροδιατροφικό τομέα. Τα σύγχρονα συνεργατικά σχήματα, όπως είναι οι Ομάδες Παραγωγών, έρχονται να καλύψουν την ευκαιρία για δημιουργία ευέλικτων σχημάτων, που διευκολύνουν την οργάνωση της παραγωγής και εμπορίας αγροτικών προϊόντων, διαθέτουν πρόσβαση στην αγορά και παίζουν σημαντικό ρόλο στην αγροτική οικονομία.

Η Τράπεζα Πειραιώς επιθυμεί να είναι δίπλα στις Ομάδες Παραγωγών ενεργητικά και ειδικότερα σε αυτές που διαθέτουν τα απαραίτητα συστατικά, προκειμένου να έχουν μια αναπτυξιακή προοπτική, να τους προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις σε λειτουργικό, παραγωγικό και εμπορικό επίπεδο.

Την περίοδο αυτή «τρέχουν» τα Σχέδια Βελτίωσης. Ποια είναι η συμβολή της Τράπεζας Πειραιώς;

Κάθε αγρότης είναι μία μοναδική περίπτωση. Συζητάμε μαζί του τις ανάγκες του, εντοπίζουμε τον τρόπο κάλυψής τους και προτείνουμε τον καταλληλότερο συνδυασμό λύσεων, ανάλογα με τις ανάγκες του επενδυτικού σχεδίου.

Προσφέρουμε ολοκληρωμένο πλαίσιο χρηματοδοτικής στήριξης. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία και την εμπειρία για να υποστηρίξουμε τους πελάτες μας στην εύρεση της λύσης χρηματοδότησης που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες λειτουργίας και προσαρμόζεται στις ταμειακές ροές τους.

Σε ποια χρηματοδοτικά εργαλεία αναφέρεστε;

Διαθέτουμε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο προϊόντων, που περιλαμβάνει δάνειο έναντι επιχορήγησης, επενδυτικό δάνειο, εγγυητική επιστολή για προεξόφληση μέρους της επιχορήγησης, καθώς και δάνειο για φωτοβολταϊκά. Επιδίωξή μας είναι οι αγρότες να επιτύχουν την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της ανταγωνιστικότητάς τους, υλοποιώντας επενδύσεις που αυξάνουν την προστιθέμενη αξία του τελικά παραγόμενου αποτελέσματος, μειώνουν το κόστος παραγωγής και εκσυγχρονίζουν ορθολογικά την εκμετάλλευσή τους, πάντα με εύλογο κόστος.

Στην περίπτωση των ΑΠΕ, η Τράπεζά μας, διαχρονικά στηρίζει τις επενδύσεις αυτές, που υλοποιούνται σε όλο το φάσμα της ελληνικής οικονομίας, καθώς και όσες υλοποιούνται από αγρότες. Από το 2012 παρέχουμε εξειδικευμένα τραπεζικά προϊόντα και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Η Τράπεζα Πειραιώς έχει αναπτύξει μια ολοκληρωμένη πρόταση προϊόντων ΑΠΕ για τους αγρότες και τα συνεργατικά σχήματα.

Γίνεται πολύς λόγος για την ευφυή γεωργία ενόψει τις νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται;

Η ευφυής γεωργία αναμένεται να αποτελέσει το κύριο μέσο διευκόλυνσης, αλλά και καλύτερου ελέγχου της παραγωγής. Μπορεί να είναι πολύτιμος σύμμαχος όλων για έναν αποδοτικότερο αγροδιατροφικό τομέα, με μακροπρόθεσμη οικονομική βιωσιμότητα και περιβαλλοντική διαχείριση. Στο πλαίσιο της εφαρμογής της ΚΑΠ 2021-2027, είναι απαραίτητη η υιοθέτηση των υπηρεσιών ψηφιακής γεωργίας από τους αγρότες και τους αγροτικούς συνεταιρισμούς.

Source link