Πιλοτική έρευνα για τη δυνατότητα δημιουργίας μονάδας, που θα αξιοποιεί ενεργειακά τα υπολείμματα με τη μέθοδο της αεριοποίησης, θα γίνει από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πολυτεχνείο Κρήτης.

Η προγραμματική σύμβαση για την ανάθεση της πιλοτικής έρευνας, που θα χρηματοδοτήσει η Περιφέρεια Κρήτης θα υπογραφεί αύριο το πρωί στο γραφείο του Περιφερειάρχη Κρήτης.

Η σύμβαση που θα υπογράψει ο ΕΣΔΑΚ και χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Κρήτης, εντάσσεται στο πλαίσιο και της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας, ν’ αναπτύξει συνεργατικές πρωτοβουλίες, για παραγωγικές επενδύσεις υψηλής καινοτομίας στον τομέα του Περιβάλλοντος. Η παραπάνω έρευνα για την δημιουργία μονάδας θα υποστηρίξει στο πεδίο της εφαρμογής την πολιτική δημιουργία μονάδας στο Πάρκο Κυκλικής Οικονομίας στο Ηράκλειο.

Source link