Χορήγηση οικονομικής βοήθειας προς την Βουλγαρία ως αντιστάθμισμα των μεγάλων απωλειών ζωικού κεφαλαίου λόγω της αφρικανικής πανώλης των χοίρων, ανακοίνωσε η Ε.Ε.

Η οικονομική βοήθεια θα ανέλθει στα 2,9 εκατ. € ενώ αναμένεται επιπλέον ενίσχυση ύψους 11 εκατ. ευρώ για αποζημιώσεις αλλά και για την αγορά του απαραίτητου εργαστηριακού εξοπλισμού και την υλοποίηση δράσεων αντιμετώπισης της νόσου.

Η Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων:

  • είναι ιογενές νόσημα του χοίρου και του αγριόχοιρου.
  • Μεταδίδεται πολύ εύκολα και επιβιώνει για μεγάλο χρονικό διάστημα στο περιβάλλον και στα πτώματα των αγριόχοιρων.
  • Δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο.
  • Προκαλεί μεγάλες οικονομικές απώλειες στη χοιροτροφία και προβλήματα στις μετακινήσεις των ζώων και των προϊόντων τους.
  • Προκαλεί μεγάλο ποσοστό θανάτων στους αγριόχοιρους και τους χοίρους.
  • Δεν υπάρχει υπάρχει θεραπεία, ούτε διαθέσιμο εμβόλιο για το νόσημα.
  • Μετά την επιβεβαίωση του νοσήματος σε μια χοιροτροφική μονάδα, θανατώνονται όλα τα ζώα υποχρεωτικά.

ΠΗΓΗ