Η Ελλάδα πρωτοπορεί και πλέον διαθέτει τις πρώτες πιστοποιημένες φάρμες τσιπούρας και λαβρακίου σε όλη την Ευρώπη! Πρόκειται για μια προσπάθεια 6 ετών που έφτασε σε επιτυχημένο πέρας, χάρη στη δέσμευση κρίσιμων παικτών της προμηθευτικής αλυσίδας και της περιβαλλοντικής οργάνωσης WWF που συνεργάστηκαν με γνώμονα τη βελτίωση της υπεύθυνης διαχείρισης μονάδων υδατοκαλλιέργειας.

Το 2013, η ΑΒ Βασιλόπουλος, στοχεύοντας στη βελτίωση της υπευθυνότητας των προμηθειών ψαρικών της, έβαλε πλώρη για την πρώτη πιστοποίηση τσιπούρας και λαβρακίου στην Ελλάδα και την Ευρώπη, σύμφωνα με το πρότυπο ASC (Aquaculture Stewardship Council),σε συνεργασία με το δίκτυο του WWF και τη ΝΗΡΕΥΣ.

Σήμερα, αυτό το ταξίδι των 6 ετών με όραμα να μπει η Ελλάδα στον χάρτη της υπεύθυνης υδατοκαλλιέργειας, για αγαπημένα ψάρια όπως η τσιπούρα και το λαβράκι, έφτασε στον τελικό του προορισμό. Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του νέου προτύπου, οι φάρμες της ΝΗΡΕΥΣ σε Αλιβέρι και Ναύπακτο είναι οι πρώτες πιστοποιημένες μονάδες από το πρότυπο ASC στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Η πιστοποίηση αυτή αποτελεί μια πανευρωπαϊκή πρωτιά, που αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς πριν από τη θέσπισή της δεν είχε ακόμα δημιουργηθεί σχετικό πρότυπο για τα αγαπημένα ψάρια, τσιπούρα και λαβράκι.

Η πιστοποίηση μεταξύ άλλων συνεισφέρει στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων μονάδων υδατοκαλλιέργειας στο ελληνικό θαλάσσιο περιβάλλον και δημιουργεί τις συνθήκες για τους καταναλωτές να επιβραβεύσουν τις ορθές πρακτικές διαχείρισης των παραγωγών, ώστε να έχουμε στη χώρα μας και σε όλη την Ευρώπη, τις πρώτες φάρμες καλλιέργειας τσιπούρας και λαβρακίου, που είναι πιστοποιημένες από το πρότυπο Aquaculture Stewardship Council (ASC).

Την ίδια χρονιά, το 2013, η ΑΒ Βασιλόπουλος, με οδηγό το όραμά της να προσφέρει πάντα το καλύτερο, με κοινωνικό και περιβαλλοντικό πρόσημο, στήριξε μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία για τη βελτίωση της βιωσιμότητας του στόλου γρι-γρι της Καβάλας, για πρώτη φορά σε Ελλάδα και Μεσόγειο.

Το καινοτόμο αυτό πρόγραμμα για τη Βιώσιμη Αλιεία, σε αγαστή συνεργασία με το WWF Ελλάς, το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας, και φυσικά τους Έλληνες ψαράδες, βασίζεται στα πρότυπα οικολογικής πιστοποίησης MSC, για το γαύρο και τη σαρδέλα ενώ αναμένεται σύντομα ο στόλος να προχωρήσει σε κατάθεση για την πιστοποίηση.

Ημερομηνίες-σταθμοί

2013: Με πρωτοβουλία της ΑΒ, του WWF Ελλάς, του Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευνας και της εταιρείας εμπορίας ψαριών Μανιός, το πρόγραμμα Βελτίωσης Βιωσιμότητας Στόλου υλοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο και βασίζεται στα πρότυπα της οικολογικής πιστοποίησης αλιείας MSC.

Παράλληλα, η AB Βασιλόπουλος και το WWF Ελλάς, στο πλαίσιο της συνεργασίας τους για τη βελτίωση της υπευθυνότητας των προμηθειών ψαρικών της αλυσίδας, ξεκίνησαν μαζί με την ΝΗΡΕΥΣ ένα φιλόδοξο πρόγραμμα, που είχε ως στόχο την περαιτέρω βελτίωση των πρακτικών διαχείρισης μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας τσιπούρας και λαβρακίου.

2015: Τοποθετούνται οι βάσεις του σχεδίου για την πιστοποίηση του αλιευτικού στόλου της Καβάλας που ψαρεύει γαύρο και σαρδέλα. Φορείς, πολιτεία, ψαράδες, επιστήμονες και προμηθευτική αλυσίδα κάθονται για πρώτη φορά στο ίδιο τραπέζι και δουλεύουν μαζί για να εφαρμοστούν τα βήματα προς τη βιωσιμότητα του στόλου, βάσει του σχεδίου δράσης που συμφωνήθηκε από όλους τους εμπλεκόμενους.

2019: Ένα μεγάλο ταξίδι, με όραμα να μπει η Ελλάδα, με αγαπημένα ψάρια όπως η τσιπούρα και το λαβράκι, στον χάρτη της υπεύθυνης υδατοκαλλιέργειας, έφτασε στον τελικό του προορισμό. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας με εταίρους την ΑΒ Βασιλόπουλος, το WWF Ελλάς και τη ΝΗΡΕΥΣ, η χώρα μας διαθέτει από τον Ιούνιο του 2019, τις πρώτες πιστοποιημένες φάρμες καλλιέργειας τσιπούρας και λαβρακίου.

Source link