Οριστικοποιούνται τα όρια της Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής Παρνασσίδας, όπως αυτά καθορίστηκαν με την απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλου, το Σεπτέμβριο του 2018 (ΦΕΚ Β 3991/2018).

Με εγκύκλιο που είχε αποστείλει ο Αναπληρωτής Υπουργός το Νοέμβριο 2018, είχε ζητήσει από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, τη Δ΄ Κυνηγετική Συνομοσπονδία Στερεάς Ελλάδας και τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης να αξιολογήσουν έως 30 Ιουνίου 2019 τα νέα όρια και να εισηγηθούν, εάν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πια αυτά, ή αν πρέπει να γίνει χρήση ξανά των παλαιών ορίων.

Με βάση τις εισηγήσεις των παραπάνω υπηρεσιών, η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ εισηγείται και οριστικοποιούνται τα όρια της ΕΚΠ Παρνασσίδας στα όρια που έχουν καθοριστεί στο παραπάνω ΦΕΚ (Β΄ 3991/2018, το οποίο δεν χρειάζεται να επικαιροποιηθεί).

Ορισμένοι από τους λόγους που αναφέρονται στις εισηγήσεις για τη διατήρηση των περσινών ορίων είναι:

· Ο καλύτερος έλεγχος του φαινομένου της λαθροθηρίας

· Η σαφής και ευδιάκριτη οριοθέτηση των νέων ορίων

· Η έλλειψη συγκρουσιακών σχέσεων μεταξύ των διαφορετικών χρηστών

ΠΗΓΗ