Η Προϊσταμένη Δ/νσης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, με απόφαση που εξέδωσε εγκρίνει τη δωρεάν διάθεση είκοσι ( 20 ) ατόμων Πλατωνιών (Dama dama), του Εκτροφείου Θηραμάτων Βουτύρου αρμοδιότητας Δασαρχείου Καρπενησίου, στο Δασαρχείο Λάρισας, για τον εμπλουτισμό της Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής « Όσσας ».

Η διάθεση και η παραλαβή των θηραμάτων θα γίνει μετά από συνεννόηση των προϊσταμένων των Δασαρχείων, που στην αρμοδιότητά τους υπάγονται τo Κρατικό Εκτροφείο και η Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή

ΠΗΓΗ