Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Μουζακίου προκειμένου να προβεί στην πρόσληψη βοηθού Γραμματέα, για την έκδοση αδειών της κυνηγετικής περιόδου 2019-2020, προκηρύσσει Μειοδοτικό διαγωνισμό και καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο γραφείο του Κυνηγετικού Συλλόγου, έως της 15 – 07 – 2019 ημέρα Δευτέρα με πέρας κατάθεσης προσφορών 20:00 μμ.

Θα προτιμηθούν άτομα της κυνηγετικής οικογενείας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι απόφοιτοι Λυκείου και με γνώσεις Η/Υ.

Αρχική τιμή του μειοδοτικού διαγωνισμού ορίζεται το ποσό των 2000 ευρώ.

Τηλέφωνο πληροφοριών:

Προέδρος: Καπούλας Κωνσταντίνος 6983149813

ΠΗΓΗ