-Διαφήμιση-

To I.IEK Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, στο πλαίσιο του μακρόχρονου προγράμματος υποτροφιών του ιδρύματος και τη χρηματοδότηση από τη Φάρμα Κουκάκη ΑΕ, προκηρύσσει μια πλήρη υποτροφία διετούς φοίτησης, με έναρξη την ακαδημαϊκή χρονιά 2019-2020, στην ειδικότητα: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ-ΤΥΡΟΚΟΜΟΣ*.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι έως 25 ετών και απόφοιτοι Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου. Η προθεσμία υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών λήγει τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου και οι επικρατέστεροι υποψήφιοι, θα κληθούν σε προσωπική ή τηλεφωνική συνέντευξη με τα μέλη της Επιτροπής Υποτροφιών του Ι.ΙΕΚ Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής. Κύριος στόχος της συνέντευξης είναι να δοθεί η δυνατότητα στα μέλη της Επιτροπής να διερευνήσουν περαιτέρω στοιχεία της προσωπικότητας, των προοπτικών και της καταλληλότητας των υποψηφίων. Η Επιτροπή Υποτροφιών μετά το πέρας και των συνεντεύξεων αξιολογεί τις αιτήσεις λαμβάνοντας υπόψη όλα τα κριτήρια με την καθορισμένη σειρά προτεραιότητας και ανακοινώνει άμεσα τις αποφάσεις της στους υποψηφίους.

Περισσότερες πληροφορίες στην προκήρυξη της υποτροφίας και τη σχετική αίτηση.

* Οι αποδέκτες των υποτροφιών μπορούν να επιλέξουν και να εγγραφούν σε εναλλακτικές συναφείς ειδικότητες  όπως: «Στέλεχος Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων και Ποτών» ή «Στέλεχος Επιχειρήσεων Τυποποίησης, Μεταποίησης & Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων», εφόσον υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός ενδιαφερομένων, ώστε να λειτουργήσουν οι ειδικότητες.

-Διαφήμιση-

Source link