Tính chất của điều tiết TT là dùng máy nén đổi thay tần, rất có thể Sửa điều hoa trung tâm Mitsubishi chỉnh hiệu suất, giữ mức.

ΠΗΓΗ