-Διαφήμιση-

Τη δυνατότητα απόκτησης ενός πτυχίου με ευρωπαϊκή διάσταση θα έχουν πλέον οι Έλληνες φοιτητές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, καθώς και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τα τρία αυτά πανεπιστήμια είναι τα ελληνικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα που επιλέχτηκαν να συμμετάσχουν στην πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία αναβάθμισης της εκπαίδευσης της ΕΕ.

Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στη δημιουργία 17 «ευρωπαϊκών πανεπιστημίων», στα οποία συμμετέχουν 114 ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα από 24 κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων και τα τρία ελληνικά. Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα επιλέχτηκαν βάσει αξιολόγησης που διενεργήθηκε από 26 ανεξάρτητους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, συμπεριλαμβανομένων πρυτάνεων, καθηγητών και ερευνητών, οι οποίοι διορίστηκαν από την Επιτροπή.

Αγροδιατροφικός τομέας

Σε ό,τι έχει να κάνει με την εκπαίδευση στον αγροδιατροφικό τομέα, ο Σπύρος Κίντζιος, πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αναφέρει στην «ΥΧ» ότι το ΓΠΑ επιλέχθηκε να συμμετάσχει στο «ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο» με τη διακριτική ονομασία CONEXUS μαζί με άλλα πέντε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα: La Rochelle University (Γαλλία), Technical University of Civil Engineering Bucharest (Ρουμανία), Klaipeda University (Λιθουανία), Catholic University of Valencia (Ισπανία) και University of Zadar (Κροατία).

Όπως τονίζει, «αποστολή του CONEXUS είναι η διακρατική τριτοβάθμια εκπαίδευση και έρευνα στον τομέα της ευφυούς αειφόρου διαχείρισης της αστικής παράκτιας ζώνης με έμφαση στις διεπιστημονικές προσεγγίσεις, την ανάπτυξη καινοτομίας, την προώθηση επαγγελματικής εκπαίδευσης και την παροχή εκτεταμένων υπηρεσιών στη γαλάζια ανάπτυξη και οικονομία, με ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, το διακρατικό εμπόριο, την ιχθυοκαλλιέργεια και την αλιεία, την ενέργεια και τον τουρισμό σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

H επιλογή της παράκτιας αστικής και ημιαστικής ζώνης έγινε λόγω της αυξανόμενης πληθυσμιακής πυκνότητας και της σημασίας της για το διακρατικό εμπόριο, την ιχθυοκαλλιέργεια και την αλιεία, την ενέργεια και τον τουρισμό. Από την άλλη πλευρά, η ζώνη αυτή είναι η πλέον ευάλωτη στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής».

Παρεχόμενα ευρωπαϊκά εργαλεία

Μέσω του CONEXUS, το ΓΠΑ, όπως τονίζει ο κ. Κίντζιος, «θα αναπτύξει και θα παρέχει τα εργαλεία για την προώθηση της ολοκληρωμένης και ποιοτικής εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτομίας στη γαλάζια ανάπτυξη σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Τα εργαλεία αυτά θα αποτελέσουν πρότυπο σε παγκόσμιο επίπεδο και θα αφορούν διεπιστημονικές προσεγγίσεις στην τριτοβάθμια προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση, την επαγγελματική εκπαίδευση και την έρευνα.

Η συμμετοχή του ΓΠΑ στο CONEXUS σημαίνει ακόμα ότι εφεξής τα παρεχόμενα πτυχία θα έχουν μία ουσιαστική ευρωπαϊκή διάσταση και βαρύτητα, με όλες τις συνεπαγόμενες και ιδιαίτερα αυξημένες προοπτικές απασχόλησης για τους αποφοίτους του. Με τον τρόπο αυτόν, θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η επίτευξη του στρατηγικού οράματος του ΓΠΑ, που δεν είναι άλλος από την καθιέρωσή του ως του ηγετικού Ανώτατου Ιδρύματος στο πεδίο των γεωτεχνικών επιστημών στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης».

Χρηματοδότηση

Τέλος, μας ενημερώνει ότι «κάθε συνασπισμός πανεπιστημίων θα χρηματοδοτηθεί με ποσό έως 5 εκατ. ευρώ, για την αρχική στήριξη των διακρατικών προγραμμάτων σπουδών. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι ο ρόλος του ΓΠΑ στον συνασπισμό EU-CONEXUS είναι ιδιαίτερα σημαντικός, αφού η συμμετοχή του αντιστοιχεί σε ποσοστό που υπερβαίνει το 50% του συνολικού έργου».

-Διαφήμιση-

Source link