Η Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Στεράς Ελλάδας, συγκρότησε τέσσερα (4) συνεργεία για την κατ΄ εξαίρεση ελεγχόμενη δίωξη ημίαιμων μη δεσποζόμενων χοίρων και αγριόχοιρων, με τη μέθοδο της παγάνας, στο σύνολο της χωρικής αρμοδιότητας του Δασαρχείου Λαμίας, ως ακολούθως:

1ο Συνεργείο στην οριζόμενη περιφέρεια του Κ.Σ. Λαμίας αποτελούμενο από τους
1) Γεώργιο Τσεκούρα
2) Λάμπρο Βαγενά
3) Θεόδωρο Ζιάκα
4) Αθανάσιο Β. Καραγιώργο
5) Δημήτριο Τσαμαδιά
6) Αντώνιο Καραγιώργο
7) Αθανάσιο Α. Καραγιώργο

2ο Συνεργείο
1) Ιωάννη Γλυκό
2) Δημήτριο Γλυκό
3) Δημήτριο Γιαννακόπουλο
4) Οδυσσέα Καρπουζλή
5) Ιωάννη Κοτοπούλη
6) Ευάγγελο Καρακώνη
7) Ιωάννη Λύττα
κυνηγοί, μέλη του Κυνηγετικού Συλλόγου Λαμίας

3ο Συνεργείο στην οριζόμενη περιφέρεια του Κ.Σ. Στυλίδας αποτελούμενο από τους
1) Γεώργιο Κυριαζή
2) Χρήστο Κατσικονούρη
3) Αθανάσιο Κούτρα
4) Γεώργιο Τζανή
5) Αλέξανδρο Διβριώτη
6) Αργύρη Κολοβό
7) Γεώργιο Γκοσόπουλο
κυνηγοί, μέλη του Κυνηγετικού Συλλόγου Στυλίδας

4 Συνεργείο στην οριζόμενη περιφέρεια του Κ.Σ. Δομοκού αποτελούμενο από τους
1) Ιωάννη Αργυρόπουλο
2) Δημοσθένη Καραμπότση
3) Νικόλαο Καραμπότση
4) Χρήστο Πανάρα
5) Οδυσσέα Χριστόπουλο
6) Κων/νο Κουτσούμπα
7) Δημήτριο Μπαλκούρα
κυνηγοί, μέλη του Κυνηγετικού Συλλόγου Δομοκού

Υπεύθυνο για το σχεδιασμό (μέρες, ώρες, περιοχές, επαναληψιμότητα, αξιολόγηση) ορίζεται το Γραφείο Θήρας του Δασαρχείου Λαμίας και ορίζουμε υπευθύνους των συνεργείων τους Κατσαδούρο Σπύρο, Παναγιώτη Γκόλφη και Νικόλαο Χριστόπουλο Δασοπόνοι του Δασαρχείου Λαμίας, Δημήτριο Νίτσα, Κων/νο Ρεντζή, Νικόλαο Αντωνίου και Παναγιώτη Ζησόπουλο, δασοφύλακες του Δασαρχείου Λαμίας και ως επικουρικό προσωπικό τους ομοσπονδιακούς θηροφύλακες Στυλιανό Παπαποστόλου, Δημήτριο Γκενεράλη, Ιωάννη Ψωμά και Γεώργιο Κουρέλα.

Η τεχνική που θα εφαρμοσθεί είναι η εκδίωξη με τη μέθοδο της «παγάνας». Στην τεχνική αυτή δεν χρησιμοποιείται κυνηγετικό όπλο, εντοπίζονται οι θέσεις των αγριόχοιρων από τα συνεργεία και γίνεται ελεγχόμενη δίωξη με την χρήση κυνηγετικών σκυλιών. Επιτρέπεται κατ ́ εξαίρεση για την υλοποίηση του σκοπού
της απόφασης και για το χρονικό διάστημα ισχύος της η χρησιμοποίηση σκύλων ιχνηλατών.

Η ελεγχόμενη δίωξη από τα συνεργεία θα εφαρμοστεί εκτός της νόμιμης κυνηγετικής περιόδου του αγριόχοιρου, και σε κάθε περιοχή κρίνεται απαραίτητο, ακόμα και εντός Καταφυγίων Άγριας Ζωής.
Για την αποφυγή ατυχημάτων το Δασαρχείο Λαμίας είναι υποχρεωμένο να ζητήσει τη συνδρομή όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών (αστυνομία, δήμος κ.λ.π).
Οι κυνηγοί μέλη των συνεργείων δίωξης θα πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων, η οποία μπορεί να αποτελεί και δαπάνη των Κυνηγετικών Συλλόγων (Λαμίας, Στυλίδας, Δομοκού) και κατά την διάρκεια της εφαρμογής της τεχνικής της παγάνας θα πρέπει να φορούν ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος πορτοκαλί(αποκλειόμενης απλής λωρίδας) ορατό από κάθε οπτική γωνία.
Ημερομηνία διεξαγωγής της δίωξης από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας μέxρι την 14η Σεπτεμβρίου του έτους 2019.

ΠΗΓΗ