Οι εξαγωγές χοιρινού, βοδινού, ελαιολάδου και γαλακτοκομικών προϊόντων από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ΕΕ αναμένεται να συνεχίσουν να αυξάνονται εντός του 2019.

Ειδικά για τις εξαγωγές χοιρινού κρέατος σημειώνεται πως η αύξηση οφείλεται κυρίως στην κινεζική ζήτηση λόγω της εξάπλωσης της αφρικανικής πανώλης των χοίρων στη χώρα, ενώ η παραγωγή αναμένεται να σταθεροποιηθεί. Συγκεκριμένα, η ζήτηση χοιρινού κρέατος θα οδηγήσει σε αύξηση κατά 12% των εξαγωγών της ΕΕ το 2019. Παρ ‘όλα αυτά, η παραγωγή θα παραμείνει σταθερή την ίδια περίοδο, λόγω της μείωσης του ζωικού κεφαλαίου αναπαραγωγής και των περιβαλλοντικών περιορισμών. Το 2020, η παραγωγή της ΕΕ αναμένεται να αυξηθεί γύρω στο 1,4%.

Σχετικά με τον γαλακτοκομικό τομέα, ο οποίος βλέπει διαρκή ζήτηση για γαλακτοκομικά προϊόντα της ΕΕ, αναμένεται να οδηγηθεί σε αύξηση της κοινοτικής παραγωγής γάλακτος κατά 1% το 2019. Επιπλέον, η παγκόσμια ζήτηση αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη είναι υψηλή.

Επίσης, τονίζεται ότι τα δημόσια αποθέματα της ΕΕ είναι τώρα κενά και τα ιδιωτικά αποθέματα αναμένεται ότι θα επανέλθουν στα χαμηλά επίπεδα στο τέλος του έτους.

Τα παραπάνω συγκαταλέγονται στις κυριότερες διαπιστώσεις της τελευταίας βραχυπρόθεσμης έκθεσης για τις γεωργικές αγορές της ΕΕ, που δόθηκε στην δημοσιότητα στις 3 Ιουλίου 2019 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

agro24.gr


Source link