Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Κατερίνης αναζητεί προσφορές από ασφαλιστικές εταιρείες για την κάλυψη των μελών του Συλλόγου, της κυνηγετικής περιόδου 2019 – 2020.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές από τις 05-07-2019 έως και τις 20-07-2019, στα γραφεία του Συλλόγου μας ,Β’ Πάροδος Ειρήνης 1, τις πρωινές ώρες.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23510-24877. Οι προτάσεις θα γίνονται δεκτές σε κλειστό φάκελο.

Εκ μέρους του Δ.Σ. Κατερίνης,

Ο Πρόεδρος   Πλατής Απόστολος
Ο Γεν. Γραμματέας   Γαλανόπουλος Δημήτριος

ΠΗΓΗ