Σε πρωταγωνιστές της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοιοικονομία αναδεικνύονται οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, συμβάλλοντας δυναμικά στη βελτίωση και στην ενίσχυση της βιώσιμης χρήσης των ανανεώσιμων πόρων για την αντιμετώπιση παγκόσμιων και τοπικών προκλήσεων, όπως η κλιματική αλλαγή και η βιώσιμη ανάπτυξη.

Αυτό ήταν το βασικό συμπέρασμα εργαστηρίου σχετικά με τις βέλτιστες συνεταιριστικές πρακτικές στην αλυσίδα αξίας της βιοοικονομίας που διοργάνωσε η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Κομισιόν, στις 24 Ιουνίου στις Βρυξέλλες, με ισχυρή ελληνική συμμετοχή και παρουσία.

Το εργαστήριο, με θέμα «ο ρόλος των συνεταιρισμών και των δομών συνεργασίας των πρωτογενών παραγωγών για την ενσωμάτωση της βιοοικονομίας» πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία και έλαβε πολύ θετικά σχόλια από όλους τους συμμετέχοντες και τους ενδιαφερόμενους φορείς, σχετικά με το περιεχόμενο και την προστιθέμενη αξία της εκδήλωσης.

Βιοοικονομία και συνεργατισμός

Σκοπός του εργαστηρίου ήταν η βελτίωση της γνώσης σχετικά με τους βασικούς παράγοντες και το δυναμικό των αγροτικών συνεταιρισμών για τον εξορθολογισμό της βιοοικονομίας και από την άποψη της προσαρμογής στις κλιματικές αλλαγές και της απομάκρυνσης του άνθρακα.

Παράλληλα, επιδιώχθηκε να εντοπιστούν τρόποι προώθησης του συνεργατισμού, προκειμένου να επιτευχθούν οι σκοποί της βιοοικονομίας, ειδικά σε χώρες της ΕΕ όπου ο συνεργατισμός εξακολουθεί να μην έχει αναπτυχθεί.

Το αποτελέσματα του εργαστηρίου θα χρησιμεύσουν ως βάση για τις μελλοντικές δραστηριότητες της Κομισιόν για την προώθηση της ανάπτυξης της βιοοικονομίας, συμβάλλοντας και στην προετοιμασία των μελλοντικών στρατηγικών σχεδίων της ΚΑΠ, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική στήριξη της ανάπτυξης των έργων βιοοικονομίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Ειδικότερα, όπως ειπώθηκε κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, ένας από τους στόχους της Κομισιόν είναι να γίνει η χαρτογράφηση όλων των υφιστάμενων βασικών ζητημάτων στη διαδικασία της αποτελεσματικής ενσωμάτωσης της πρωτογενούς παραγωγής στις αλυσίδες αξίας της βιοοικονομίας και, στη βάση αυτή, να συναχθούν συμπεράσματα για τις μελλοντικές της εργασίες.

Ένα από τα βασικά ζητούμενα αυτής της διαδικασίας είναι ο σημαντικός ρόλος που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν οι συνεταιρισμοί και οι δομές συνεργασίας των παραγωγών του πρωτογενούς τομέα για την ανάπτυξη τοπικών αλυσίδων αξίας της βιοοικονομίας.

Το εργαστήριο παρείχε την ευκαιρία να παρουσιαστούν μερικά πολύ επιτυχημένα συνεταιριστικά παραδείγματα από όλη την ΕΕ.

Ωστόσο, είναι βέβαιο ότι θα μπορούσαν να γίνουν πολλά περισσότερα για τη διάδοση καλών πρακτικών μεταξύ των ευρωπαϊκών αγροτικών συνεταιρισμών, οι οποίοι μπορούν να αποτελέσουν καταλύτη για την επίτευξη των αναγκαίων οικονομιών κλίμακας για μια βιώσιμη παραγωγή, δρώντας ως «μεσάζοντες» που παρέχουν γνώσεις και υπηρεσίες σε μεμονωμένους γεωργούς σχετικά με τις δυνατότητες της βιοοικονομίας.
Παρουσία και εδραίωση για την «ΠΙΝΔΟ»

Κατόπιν πρωτοβουλίας της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, σε συνεννόηση με τη γραμματεία των Copa – Cogeca και τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας, στην εκδήλωση της Κομισιόν συμμετείχε ο ΑΠΣΙ «ΠΙΝΔΟΣ», η μεγαλύτερη συνεταιριστική οργάνωση της Ελλάδας, η οποία έχει να επιδείξει σημαντικό έργο και στον τομέα της βιοοικονομίας, σχεδιάζοντας και εφαρμόζοντας καινοτόμες λύσεις προς όφελος τόσο των παραγωγών, όσο και του περιβάλλοντος.

Ο επικεφαλής του Τμήματος Διαχείρισης Έργων και Ανάπτυξης του συνεταιρισμού, Ιωάννης Πατούνας, που πραγματοποίησε παρουσίαση με θέμα «Κυκλικό και βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο – πλήρης αξιοποίηση των αποβλήτων για βιοενέργεια και ζωοτροφών πέλλετς» στο πλαίσιο της εκδήλωσης, δήλωσε αποκλειστικά στην «ΥΧ»: «Η δημοκρατική διοίκηση, η εμπιστοσύνη των παραγωγών στον συνεταιρισμό, η συστηματική επένδυση στην καινοτομία, ώστε να παρέχονται λύσεις και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους παραγωγούς-μέλη του συνεταιρισμού, αποτελούν τη συνταγή της επιτυχίας μας.

Ειδικά σε ό,τι αφορά τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και βιοοικονομίας, ο συνεταιρισμός αντιμετώπισε καθολικά το πρόβλημα των αποβλήτων των βιομηχανικών μονάδων που διαθέτει, αλλά και των πτηνοτροφικών μονάδων των μελών του, εισάγοντας στον κύκλο παραγωγής νέες τεχνολογίες και επενδύοντας σε νέες υποδομές για τη διαχείριση αυτών και την αξιοποίησή τους προς όφελος όλων, με τέτοιον τρόπο ώστε να αντιμετωπίζονται ως ευκαιρία για ανάπτυξη και όχι ως πρόβλημα.

Τέλος, στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής πολιτικής που εφαρμόζεται, ο συνεταιρισμός και τα μέλη του αποφάσισαν τη δημιουργία όλων των απαραίτητων υποδομών για τη διαχείριση, αλλά και τη μέγιστη αξιοποίηση των αποβλήτων των βιομηχανικών μονάδων και των πτηνοτροφείων, με σκοπό τη μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος».

Source link