Πραγματοποιήθηκε συνάντηση των Ομοσπονδιακών Θηροφυλάκων της Κρήτης, την 1η Ιουλίου 2019, στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ), στο Ηράκλειο.

Η συνάντηση ήταν χωρισμένη σε 2 μέρη. Στο πρώτο συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στη λειτουργία της Θηροφυλακής.

Στο δεύτερο μέρος υπήρξε συνεργασία και συζήτηση με στελέχη του ΜΦΙΚ για θέματα στα οποία οι 2 φορείς συνεργάζονται, όπως π.χ η λειτουργία και τα αποτελέσματα της Κρητικής Ομάδας Σκύλων, η συμβολή της Ομοσπ. Θηροφυλακής σε δειγματοληψίες και η συνεργασία σε ζητήματα βελτίωσης βιοτόπων στα πλαίσια προγραμμάτων.

ΠΗΓΗ