Με απόφαση του Δασάρχη Χαλκίδας καθορίστηκε ζώνη εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων (Ζ.Ε.Σ.) στην περιοχή «Αγ. Ελεούσα ΠΕΙ Δοκού» της Δ.Ε. Χαλκίδας του Δήμου Χαλκίδας εκτάσεως 2.918,57364 στρ. απαγορεύοντας
παράλληλα τη θήρα για τις κυνηγετικούς περιόδους 2019-2020, 2020-2021 και 2021-2022, που
περιγράφεται ως εξής:

Η αφετηρία από το σημείο Α, Εκκλησία Μεταμόρφωση του Σωτήρος, ακολουθεί την ασφαλτοστρωμένη οδό που οδηγεί στο Κοιμητήριο Χαλκίδας μέχρι του σημείου Β, παλιό μαρμαράδικο. Στρέφεται αριστερά επί υφιστάμενης οδού που οδηγεί στο παλιό λατομείο του «Αλεξάνδρου» και ακολουθεί αυτή μέχρι το σημείο Γ.
Εκεί στρέφεται αριστερά ακολουθώντας το όριο του σχεδίου πόλης της Χαλκίδας έως το σημείο Δ όπου συναντάτε με την ασφαλτοστρωμένη οδό του οικισμού Αγ. Ελεούσας.
Ακολουθεί την ασφαλτοστρωμένη οδό μέχρι το σημείο Ε όπου εκεί στρέφεται δεξιά ακολουθώντας υπάρχουσα οδό μέχρι το σημείο Ζ όπου τέμνεται η ανωτέρω οδός με την ασφαλτοστρωμένη οδό Χαλκίδας-Δοκού την οποία ακολουθεί μέχρι το σημείο Α.

Στην Ζώνη εκγύμνασης σκύλων επιτρέπεται καθ’ όλον το έτος μισή ώρα πριν την δύση του ηλίου και μισή ώρα μετά την ανατολή του ηλίου η εκγύμναση σκύλων που συνοδεύονται από κυνηγούς ή κυναγωγούς χωρίς να φέρουν κυνηγετικό όπλο. Κατά την εκγύμναση των σκύλων θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή πρόκλησης ζημιών σε καλλιέργειες, ποιμνιοστάσια κ.λπ. και αυτή θα ασκείται εκτός των οικισμών της περιοχής.

Σε περίπτωση πρόκλησης ζημιών έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του αστικού και ποινικού κώδικα. Οι παραβάτες ης παρούσας διώκονται τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 287 παρ. 18 του Ν.Δ. 86/1969 όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 του Ν.Δ. 996/1971.

ΠΗΓΗ