Περιορίζεται χρόνο με το χρόνο η καλλιέργεια του καλαμποκιού στο θεσσαλικό κάμπο, εξαιτίας του αυξημένου κόστους παραγωγής(ιδιαίτερα του κόστους άρδευσης  και των σχετικά χαμηλών τιμών τα τελευταία χρόνια, λόγω των αθρόων εισαγωγών από χώρες της Βαλκανικής και της Κεντρικής Ευρώπης. Η ποιότητά του ωστόσο είναι το όπλο εκείνο που το κάνει να ξεχωρίζει στις αγορές, αν και δεν έχει ακόμη αποκτήσει την προστιθέμενη αξία που του αναλογεί…

Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα προϊόντα, οι βροχές που σημειώθηκαν τον Μάιο και συνεχίζουν και τον τρέχοντα μήνα στη Θεσσαλία είναι ευεργετικές για το καλαμπόκι, το οποίο βρίσκεται στη φάση της φούντας και πολύ γρήγορα θα μεταβεί στο στάδιο της γονιμοποίησης.

Στην παρούσα φάση, σύμφωνα με τους γεωπόνους του κάμπου «χρειάζονται αυξημένα ποτίσματα, με τις ίδιες ποσότητες νερού», κι όσο βρέχει οι αγρότες γλυτώνουν έξοδα. Υπενθυμίζεται ότι το καλαμπόκι έχει αυξημένο κόστος καλλιέργειας, κυρίως λόγω της άρδευσης.

Οι χαμηλές τιμές που δόθηκαν από το εμπόριο τα τελευταία χρόνια ανάγκασαν πολλούς παραγωγούς να το εγκαταλείψουν, στρεφόμενοι σε άλλες καλλιέργειες (π.χ. στο Δέλτα του Πηνειού προτιμούν το ακτινίδιο, στην Ελασσόνα τους ξηρούς καρπούς, τα καπνά κ.λπ.).

Όλη η παραγωγή προορίζεται για ζωοτροφή στην κτηνοτροφία, ενώ όσοι διαθέτουν μηχανήματα προχωρούν και την κοπή ενσιρώματος. Όσον αφορά τις στρεμματικές αποδόσεις, οι γεωπόνοι θεωρούν πως «είναι νωρίς για εκτιμήσεις, καθώς μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου – αρχές Οκτωβρίου, που θα γίνει ο αλωνισμός, μεσολαβεί πολύς χρόνος».

Source link