Πως γίνεται αποδέσμευση του σε κατάσχεση τραπεζικού λογαριασμού

Source link