Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής, Διεύθυνση Υγείας των Ζώων -Τμήμα Ζωοανθρωπονόσων απέστειλε ευχαριστήριο στην Κυνηγετική Ομοσπονδία Αρχιπελάγους για την πολυετή συνεργασία στην προσπάθεια της καταπολέμησης των ζωοανθρωπονόσων. Στην συνέχιση της οποίας βασίζεται η προσπάθεια εξάλειψης των επικίνδυνων αυτών νοσημάτων και η προάσπιση της Δημόσιας Υγείας.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Επιτήρησης και Καταπολέμησης της Λύσσας έχουν τυπωθεί νέα φυλλάδια και αφίσες για την ενημέρωση του κοινού, από το Τμήμα Ζωοανθρωπονόσων, και θα διατεθούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα για την άμεση ενημέρωση των κυνηγών του Αρχιπελάγους.

ΠΗΓΗ