Οι πρώτοι επίσημοι αγώνες ΑΚΙ Ελληνικών ιχνηλατών έγιναν το Σεπτέμβριο του 2018 στα Άγραφα και επομένως οι πρώτοι επίσημοι στη Θεσσαλία. Η δεύτερη διοργάνωση ΑΚΙ έγινε στην Καβάλα τον ίδιο μήνα, όπου ήταν […]

ΠΗΓΗ