Η κλιματική αλλαγή αποτελεί μία πραγματικότητα με επιπτώσεις στην κοινωνική και οικονομική ζωή του τόπου.

ΠΗΓΗ