Το κλείσιμο (τάπωμα στην εμφιάλωση) ενός μπουκαλιού κρασιού είναι η τελευταία ευλογία ενός οινοποιού. Αυτό το κλείσιμο γίνεται ο θεματοφύλακας της διαχείρισης του οινοποιού και πολλών άλλων πραγμάτων. Ένα μπουκάλι κρασί είναι το έργο μιας ολόκληρης αμπελουργικής χρονιάς, για να μην αναφέρουμε τα πολλά χρόνια επενδύσεων στα αμπέλια και στο οινοποιείο πριν από τον συγκεκριμένο […]

ΠΗΓΗ