Ανακοίνωση της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος για την Συνάντηση με τον Υπουργό ΥΠΕΝ κ. Φάμελο

Η πρόσφατη συνάντηση της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος με τον Υπουργό κ. Φάμελλο, εδραιώνει και ε […]

ΠΗΓΗ