Επειδή το φυσίγγι είναι ένα τεράστιο κομμάτι της κυνηγετικής μας δραστηριότητας και δεν αναλύεται ποτέ (απλά γιατί δεν γίνεται) και εγώ όπως κι’ εσείς έχω κάνει τις δοκιμές μου με διάφορα φυσίγγια επώνυμα και μη. Καταλαβαίνω πως κανένα φυσίγγι δεν κάνει για όλους τους καιρούς, για όλα τα θηράματα, για όλες τις εποχές ή ακόμα και κατά τη δι…[Περισσότερα]

ΠΗΓΗ