Παράταση υποβολής αντιρρήσεων και εξαγοράς εκτάσεων δασικού χαρακτήρα για γεωργική εκμετάλλευση, ποιες περιοχές αφορά

Source link