Η μη υποβολή δήλωσης, ενέχει διοικητικό πρόστιμο.

ΠΗΓΗ