Αποκλείονται οι δενδρώδεις, εκτός και ο καπνός

ΠΗΓΗ