Εάν ο πωλητής παραγωγός ελαιόκαρπου είναι αγρότης του κανονικού καθεστώτος, αποδίδει ο ίδιος την εισφορά δακοκτονίας.

ΠΗΓΗ