Οι δύο κύριοι τύποι συνθετικών φελών είναι αυτοί που είναι κατασκευασμένοι από πλαστικό που βασίζεται σε πετροχημικά και αυτοί που είναι κατασκευασμένοι σε πλαστικό που βασίζεται σε φυτικά πλαστικά.   Τα πλαστικά με βάση το πετροχημικό είναι κατασκευασμένα από πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας, ένα εύκαμπτο τύπο πλαστικού. Τα πλαστικά σφαιρίδια τήκονται και στη συνέχεια μετατρέπονται σε […]

ΠΗΓΗ