Νέες ρυθμίσεις για τη προστασία των συνδρομητών κινητής, σταθερής τηλεφωνίας και Ιντερνετ έναντι των εταιρειών που παρέχουν αντίστοιχες υπηρεσίες, θέτει σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2019 η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).
Συγκεκριμένα, από την Πρωτοχρονιά τίθεται σε ισχύ το τρίτο και τελευταίο πακέτο μέτρων του Κανονισμού Γενικών Αδειών της ΕΕΤΤ, με το οποίο θεσπίζονται πρόσθετες υποχρεώσεις των παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών έναντι των συνδρομητών σε τηλεφωνία και Διαδίκτυο.
Οι κυριότερες ρυθμίσεις που προωθούνται, με στόχο την προάσπιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών, προβλέπουν:
  • Την αυτόματη διακοπή της παροχής υπηρεσιών για την αποφυγή υπερχρεώσεων. Κατά τη σύναψη μιας σύμβασης και προς αποφυγή των υπερχρεώσεων, οι συνδρομητές θα μπορούν να επιλέγουν τη δυνατότητα αυτόματης διακοπής της υπηρεσίας, κάθε φορά που ο λογαριασμός τους θα υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο ανώτατο όριο. Μία από τις επιλογές αυτές προβλέπει ότι ο λογαριασμός δεν θα πρέπει να υπερβαίνει (ως προς το τελικό ύψος του) τα 150 ευρώ, εάν ακολουθείται μηνιαίος κύκλος τιμολόγησης και τα 300 ευρώ, στις περιπτώσεις που ακολουθείται διμηνιαίος κύκλος τιμολόγησης.
  • Τη θέσπιση ανώτατου τέλους σε περίπτωση πρόωρης διακοπής της σύμβασης. Σε περίπτωση πρόωρης καταγγελίας μιας σύμβασης, το τέλος διακοπής δεν θα πρέπει να υπερβαίνει δύο συγκεκριμένα ποσά (το «ποσό Α» και το «ποσό Β»).
Το «ποσό Α» είναι το συνολικό ποσό που προκύπτει από το άθροισμα των εξής υπολογισμών:
  • Το σύνολο της έκπτωσης επί του μηνιαίου παγίου μέχρι τη στιγμή της διακοπής.
  • Το εναπομείναν ποσό απόσβεσης για τυχόν επιδότηση συσκευής τηλεφώνου, εξοπλισμού (π.χ. router, αποκωδικοποιητής, κεραία κ.λπ.) ή κατασκευής γραμμής. Σημειώνεται ότι εάν ο συνδρομητής καταγγείλει τη σύμβαση οποιαδήποτε στιγμή πριν παρέλθει διάστημα δύο μηνών από την έναρξή της, θα πρέπει να πληρώσει:
  • Τα πάγια δύο μηνών.
  • Την έκπτωση δύο μηνών και το εναπομείναν, πέραν των δύο μηνών, ποσό απόσβεσης για τυχόν επιδότηση συσκευής, εξοπλισμού ή κατασκευής γραμμής.
Το «ποσό Β» είναι το συνολικό ποσό που προκύπτει από το άθροισμα των εξής υπολογισμών:
  • Του 1/3 του συνόλου των μηνιαίων παγίων για το διάστημα από την ημερομηνία διακοπής της σύμβασης ορισμένου χρόνου μέχρι την αρχική προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης της.
  • Του ποσού απόσβεσης για τυχόν επιδότηση συσκευής, τερματικού εξοπλισμού ή κατασκευής γραμμής, το οποίο αντιστοιχεί στα 2/3 του εναπομείναντος διαστήματος από την ημερομηνία διακοπής μέχρι την προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης της σύμβασης.
Επισημαίνεται ότι στην πρώτη σελίδα κάθε σύμβασης ορισμένου χρόνου, στο εξής θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά το τέλος πρόωρης διακοπής που θα πρέπει να πληρώσει ο συνδρομητής, κατά περίπτωση και για κάθε μήνα διακοπής.

Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitterSource link