Σε ψηφιακή πλατφόρμα τα παραστατικά στο εμπόριο νωπών προϊόντων, γίνεται άρση τραπεζικού απορρήτου και ποια πρόστιμα επιβάλλονται

Source link