Το πλατάνι στην επιτροπή περιβάλλοντος της Βουλής.

ΠΗΓΗ