Εκτάκτως τα γιορτινά «Κυνηγετικά Νέα» θα κυκλοφορήσουν την Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου

Τα θέματα αυτού του φύλλου
Βρώμικο παιχνίδι στα σύνορα
Μισές αλήθειες, ολόκληρα ψέματα και μία νοσηρή […]

ΠΗΓΗ