Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ολοκλήρωσε την πληρωμή της εξισωτικής αποζημίωσης ης σδικαιούχους του Μέτρου 13 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» του ΠΑΑ 2014-2020 για τις αιτήσεις 2018, ύψους 224.847.678,06 ευρώ. Το ποσό αφορά στο 100% της δικαιούμενης ενίσχυσης, προς 332.479 μοναδιαίους δικαιούχους.

The post Ολοκληρώθηκε η πληρωμή της εξισωτικής αποζημίωσης appeared first on Agrotes.eu.

Source link